De oprichting van SPYHINXCREATIONS is een ode aan jongeren die dagelijks moeten overleven in een omgeving waarin ze al jaren lang gepest zijn en het vertrouwen in mensen hebben verloren.

Deze jongeren zijn over het algemeen zéér Sociaal en Creatief maar beschikken niet over de weerbaarheid om zich tegen het pesten te kunnen verdedigen gezien dat over het algemeen in groepsverband plaatsvind en waarbij angst voor wraak overheerst.

Dat zorgt er voor dat hun gevoel voor veiligheid sterk afneemt, sociale contacten worden verbroken, geen vrienden en daarmee gevoelsmatig in een uitzichtloze positie komen te verkeren.

Omdat hun “bestaan” ogenschijnlijk niet belangrijk is voor anderen worden ze depressief en brengen zich zelf schade toe of verliezen de wil om verder te leven.

In die fase van gemoedsrust is de geest onrustig en beïnvloed de beelden van het aangedane leed hun stemmingen.

In die fase van onrust waakt “Spyhinx” over hun ziel, zijn zorg maakt dat de kalmte weer in hun terug kan komen en ze instaat stelt om hun creativiteit te gebruiken waardoor ze anderen kunnen laten zien dat zij beschikken over kwaliteiten en hun bestaan belangrijk is voor iedereen omdat zij creaties kunnen ontwerpen en maken die niet alleen zich zelf maar ook anderen de mogelijkheid geeft zich te hullen in het personage dat synoniem staat voor wat ze in het dagelijks leven ook willen wezen;

Sterk, gewaardeerd en vooral; geaccepteerd worden als de persoon die ze zijn!

Doelstelling van SpyhinxCreations:

Het uitdragen van de gedachte; begrip en respect voor elkaar hebben en zeker voor hen die dagelijks moeten (0ver)-leven met gepest worden, depressies en adhd.

Statement: Wij zijn wie wij zijn, niemand is perfect, ook wij niet!